Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vytvářecí kódy
.additem [id] –přidá danou věc s daným ID do inventáře (additem 17202-přidá sněhové koule)
nějaké GM ID:
.additem 18583 -Warglaive of Azzinoth (Right)
.additem 18584 -Warglaive of Azzinoth (Left)
.additem 192 - Martin Thunder
.additem 12947, 17142, 18582 – GM prsten
.additem 18584 - Ring warglaive of azzinoth
.additem 4500 – batohy 16 slotové
.additemset [id] –přidá  set věcí do inventáře
.addspw [id] – přidá moba na aktuální lokaci GM (addspw 4949 - přidá Thralla)
.addgo [id]- přidá gameobjekt s lokácí GM
.gameobject [id]- přidá gameobjekt s lokací GM lokací
.gobject select –zaměří nějaký objekt
.gobject info –zjistí info o objektě
.gobject spawn (id) -zadat ID věci, která se má objevit
.gobject delete –vymaže objekt
.creatguild [nick zakladatele] [název guildy] –vytvoří guildu
.targetobject –označí nejbližší objekt
.del - vymaže označený objekt
Ovládání hráčů/GM
.explorecheat 0/1 - zakryje anebo odkryje celou mapu
.gm on/off - zapne vypne GM mód
.fly on/off - zapne vypne fly mód
.aura (id) – přidá spell mobovi ,např. ho posadí na maunta
.unaura - vypne auru
.gm list - ukáže aktuální online GM
.learn (id) – naučí spell s daným ID
ID jazyků:
.learn 668 - Common
.learn 671 - Darnassian
.learn 29932 - Draenei
.learn 672 - Dwarven
.learn 7340 - Gnomish
.learn 17737 - Gutterspeak
.learn 669 - Orcish
.learn 670 - Taurahe
.learn 813 - Thalassian
.learn 7341 - Troll
.learn 814 - Draconic NYI
.learn 817 - Old Tongue NYI
.learn 816 - Titan NYI
armor skilly:
.learn 9078 - cloth
.learn 9077 - leather
.learn 8737 - mail
.learn 750 - plate mail
.learn 9116 - shield
weapon skilly:
.learn 107 - block - passive
.learn 264 - Bows
.learn 5011 - Crossbows
.learn 1180 - Daggers
.learn 204 - Defense
.learn 81 - Dodge - passive
.learn 674 - Dual Wield
.learn 15590 - Fist Weapons
.learn 266 - Guns
.learn 196 - One-Handed Axes
.learn 198 - One-Handed Maces
.learn 201 - One-Handed Swords
.learn 3127 - Parry - passive
.learn 200 - Polearms
.learn 3018 - Shoot - Bows,Crossbows,Guns
.learn 5019 - Shoot - Wand
.learn 227 - Staves
.learn 2764 - Throw - v podstatě shoot
.learn 2567 - Thrown - abyste mohli nosit Thrown weapons
.learn 197 - Two-Handed Axes
.learn 199 - Two-Handed Maces
.learn 202 - Two-Handed Swords
.learn 203 - Unarmed
.learn 5009 - Wand
Profese:
Cooking 185
-číslo skillu pro trénování na potřebnou velikost
.learn 2550 - Apprentice
.learn 3102 - Journeyman
.learn 3413 - Expert
.learn 18260 - Artisan
.learn 33359 - Master
First Aid 129
.learn 3273 - Apprentice
.learn 3274 - Journeyman
.learn 7924 -Expert
.learn 10846- Artisan
.learn 27028 - Master
Fishing 356
.learn 7620 - Apprentice
.learn 7731 - Journeyman
.learn 7732 - Expert
.learn 18248 - Artisan
.learn 33095 - Master
riding skilly 762
.learn 33388 - Apprentice
.learn 33391 - Journeyman
.learn 34090 - Expert
.learn 34091 - Artisan
Alchemy 171
.learn 2259 - Apprentice
.learn 3101 - Journeyman
.learn 3464 - Expert
.learn 11611 - Artisan
.learn 28596 - Master
Blacksmithing 164
.learn 2018 - Apprentice
.learn 3100 - Journeyman
.learn 3538 - Expert
.learn 9785 - Artisan
.learn 29844 - Master
-deli sa na 2 odvetvia :
.learn 9788 - Armorsmithing
.learn 9787 - Weaponsmithing
.learn 17041 - Axesmithing
.learn 17040 - Master Hammersmithing
.learn 17039 - Master Swordsmithing
Enchanting 333
.learn 13262 - Disenchant
.learn 7411 - Apprentice
.learn 7412 - Journeyman
.learn 7413 - Expert
.learn 13920 - Artisan
.learn 28029 - Master
Engineering 202
.learn 4036 - Apprentice
.learn 4037 - Journeyman
.learn 4038 - Expert
.learn 12656 - Artisan
.learn 30350 - Master
-deli sa na 2 :
.learn 20219 - Gnomish
.learn 20222 - Goblin
Herbalism 182
.learn 2383 - Finding Herbs
.learn 2366 - Apprentice
.learn 2368 - Journeyman
.learn 3570 - Expert
.learn 11993 - Artisan
.learn 28695 - Master
Jewelcrafting 755
.learn 31252 - Prospecting
.learn 25229 - Apprentice
.learn 25230 - Journeyman
.learn 28894 - Expert
.learn 28895 - Artisan
.learn 28897 - Master
Leatherworking 165
.learn 2108 -Apprentice
.learn 3104 - Journeyman
.learn 3811 - Expert
.learn 10662 - Artisan
.learn 32549 - Master
->deli sa na 3 odvetvia:
.learn 10656 - Dragonscale (hlavne mail veci)
.learn 10658 - Elemental (leather veci)
.learn 10660 - Tribal (taky leather veci)
Mining 186
.learn 2580 - Find Minerals
.learn 2656 - Smelting
.learn 2575 - Apprentice
.learn 2576 - Journeyman
.learn 3564 - Expert
.learn 10248 - Artisan
.learn 29354 - Master
Skinning 393
.learn 8613 - Apprentice
.learn 8617 - Journeyman
.learn 8618 - Expert
.learn 10768 - Artisan
.learn 32678 - Master
Tailoring 197
.learn 3908 - Apprentice
.learn 3909 - Journeyman
.learn 3910 - Expert
.learn 12180 - Artisan
.learn 26790 - Master
-tailoring má  3 odvětví :
.learn 26798 - Mooncloth
.learn 26801 - Shadoweave
.learn 26797 - Spellfie
.learnall - nauci vsetko
.learnall (hero class) - nauci vsetky spelly pre dany class
.learn all (jazyk) – naučí vybraný jazyk
.unlearn (první spell) (poslední spell) - odnaučí spely od do
.learnsk (skill id) (velkost skillu) – určený skill pro daný lv s maximalní hodnotou
.unlearnsk (id) – odnaučí vybraný skill
.reset (level,stats,talents.....) - resetne vybranu hodnotu
.maxskill - nahodí skilly na maximum
 
.levelup (číslo) - zvýší level o danou hodnotu (můžou být i záporné hodnoty,např .levelup -5)
.security (nick hráče) (číslo lvl) –změní zadanému hráči level
.die - zabije označeného hráče, moba, sebe
.revive – vzkřísí playera, sebe
.respawn - vzkříší moba
.goname (nick) - portne gm k danému hráči
.namego (nick) - portne hráče k GM
.tele (Silvermoon, Orgrimmar, Barrens.....) - portne do daného hl. města nebo krajiny
.recall – něco jako .tele
.prog - portne na programátorský ostrov
.worldport (x y z ) - portne na zadané souřadnice
.go (World ID) (X) (Y) (Z) - portne na danou lokaci
Testovací ostrov .go 451 16391.80 16341.20 69.44
Portálový ostrov .go 1 16222.10 16252.10 12.59
Designer ostrov .go 451 16303.50 -16173.50 40.44
.gps – ukáže přesnou pozici
.showarea (id) – ukáže danou pozici
.visible 0/1 – zapne/vypne viditelnost pro HM, hráče
.money (pocet) – dá peníze v měďácích
.morph (id) – přemění na daného moba
.demorph – změní nazpět
-ID moba se dá zjistit příkazem .npcinfo - cast entry
 
Příkaz modify
-slouží na změnu základních věcí
.mod (parameter) (velkost) - napr. .mod hp 100000
Parametry, které je možno změnit přes .mod :
hp - život
mana - Mana
rage - Rage
energy - Energy
armor - Armor
rezistence:
1.       holy
2.       fire
3.       nature
4.       frost
5.       shadow
6.       arcane
damage - damage min/max
scale - velikost(0.1 - 3)
gold – přidá peníze v měďácích
aspeed – změní všecky rychlosti (1 - 10)
speed – změní rychlost běhu
nativedisplayid - Native Display ID
displayid - Display ID
flags - Unit Flags:
faction - Faction Template
dynamicflags - Dynamic Flags
talentpoints - body na talenty
loyalty - Loajalita
spirit - Spirit
boundingraidus - Bounding Radius
combatreach - Combat Reach
emotestate – změní emoce NPC
 
Ovládaní NPC
.changelevel (1-73) - zmeni level crepa od 1 po 73
.random 0/1 - zapne vypne movement mod pre moba
.displayid (id) - zmeni model daneho creepa na model ineho creepa
.npcflag (flag) - zmeni flag pre moba
.run 1/0 - zapne vypne behovy mod
.setspwtime (cas) - nastavy cas za ktory sa krep respavnne
.npcinfo - zisti informacie o mobovi
-ID některých Bossů :
.addspw 22917-Lord Illidan Stormrage
.addspw 16988 - Kaelthas Sunstrider
.addspw15990 -Kelthuzard
.addspw 11502 - Ragnaros
.addspw 11981 -Flamegor
.addspw 12056 -Baron Geddon
.addspw 10162 -Lord Victor Nefarius
.addspw 10184 -Onyxia
.addspirit - na aktualnu poziciu da spirita
.paralyse - paralizuje/odparalizuje označené NPC
.honor change (velikost) - upraví velikost honoru)
-Way pointy
.wp add - vytvoří označenému  mobovi wp
-po přejdění na jiné místo a vytvoření nového se vytvoří dráha po které bude běhat
.wp show on/off - zapne vypne viditelný mód pro wp
.wp show first/first – ukáže první poslední wp (zůstanou všecky viditelné)
.wp mod (parametr) (hodnota)- upraví davu věc pro wp
-Parametry :
import (filename) - importuje s DB zadaný soubor
export (filename) - exportuje s DB  zadaný soubor
waittime (cas) – změní čas jaký bude mob na WP čekat ( v ms)
emote (id) – změní emoci kterou bude mob na WP dělat
spell (id) – upravý jaký bude čarovat mob spell na daném WP
text1 - 5 (text) – upraví jaký mob poví text
model1 (id)
airscript (name)
move - mop dojde k hráči
SERVER
.loadscripts (script library name) - reloadne vybranou knihovnu  za pochodu serveru
.kick (nick) – vyhodí daného hráče
.wchange (weather type) (0/1) – mění počasí podle toho jestli je zapnuté/vypnuté
ID pro počasí :
1.       burka
2.        sníh
3.        písek
.shutdown (čas v ms) - vypne server v daném čase
.announce (text) – napíše text jako [SYSTEM MESSAGE], viděný všemi hráči
.whispers on/of - zapne/vypne mód kde hráči můžou psát GM
Tier Sety
Dungoun set:
709, 711, 716 - Druid
706 - Hunter
710 - Mage
700, 708, 714 - Paladin
705, 707 - priest
713 - rogue
703, 712, 715 - shaman
702, 704 - warlock
701 - warrior
Tier 6 sety:
676, 678 - druid
669 - hunter
671 - mage
679, 680, 681 - paladin
674, 675 - priest
668 - rogue
682, 683, 684 - shaman
670 - warlock
672, 673 - warrior
 
Wrong: Funguji pouze na patchy 2.1.0+ (Black Temple patch)
 
Tier 5 sety:
 
641, 642, 643 - druid
652 - hunter
649 - mage
627, 628, 629 - paladin
665, 666 - priest
622 - rogue
634, 635, 636 - shaman
646 - warlock
656,657 - warrior
Tier 4 sety:
640 - druid
651 - hunter
648 - mage
624 - paladin
664 - priest
29044 - 29048 - rogue
633 - shaman
645 - warlock
654 – warrior
Nějaká všeobecná ID
Brutal Gladiator's Waraxe – 35110
Black Planar Edge – 28432
Staff of Disintegration – 30313
Thori'dal, the Stars' Fury – 34334
Infinity Blade – 30312
Fishing Chair - 33223
 

Tak, přidám zde ještě něco užitečnejšího pro GM a tak.